Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
       
   
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Suggesties voor werkstukken

Je kunt verschillende opdrachten die op de website staan uitvoeren om je eigen project samen te stellen.

Vraag je docent of het pakket dat je samenstelt voldoet aan de eisen die hij of zij stelt aan het niveau, de vorm en de grootte van het project.

Voorbeeld van project: Overstromingsrisico in je eigen omgeving

Doe onderzoek in je eigen omgeving. In jouw streek, dijkring of provincie.

Beantwoord de volgende vragen:

 • Wat voor type overstroming zou kunnen plaatsvinden?
 • Wat is de kans dat dit gebeurt? (Gebruik de veiligheidsnorm van het gebied of ruwe categorieën zoals één keer in je leven, één keer per millennium).
 • Welke gebieden zouden dan kunnen overstromen?
 • Hoe hoog zou het water dan ongeveer komen?
 • Wie zou er onder de gevolgen te leiden hebben?
 • Zijn er gebouwen met kwetsbare groepen in het gebied dat mogelijk overstroomt? Kinderopvang, verzorgingstehuizen?
 • Welke maatregelen zijn genomen om een overstroming te voorkomen?
 • Welke maatregelen zijn genomen om de gevolgen van een overstroming te verkleinen.
 • Wat zou er nog meer gedaan kunnen worden?

Kijk voor informatie op de websites van bijvoorbeeld:

 • Deze site, natuurlijk
 • EDUGIS voor kaartmateriaal (ze hebben ook kaartlagen met overstromingsdiepten)
 • Google Earth en Google maps voor kaartmateriaal
 • Provinciale risicokaart (via risicokaart.nl)
 • Waterschappen (bijvoorbeeld via UvW)
 • Gemeenten
 • Rijkswaterstaat
 • Veiligheidregio
 • Milieuorganisatie

Vraag je van te voren af welke informatie je kunt verwachten van een organisatie! Kijk eventueel eens naar deze presentatie.

Presenteer de resultaten als virtuele tour of als een power point presentatie, een maquette, een verslag of misschien zelf als een toneelstuk!

Andere mogelijke projecten