Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Spellen

Dit zijn allemaal spellen die met overstromingen te maken hebben.

Deze site

  • Bordspel evacutie: Een bordspel waarin je een dorp zo goed mogelijk evacueert.
  • Rollenspel evacuatie: Een rollenspel waarin op een informatiebijeenkomst praat over het evacuatieplan van jouw dorp.
  • FLORIMA: Een bordspel over overstromingsrisico management.

Andere sites (links)

  • FloodSim: Een spel waar je het Verenigd Koninkrijk 3 jaar lang mag besturen op het gebied van overstromingen. Dit spel is in het Engels.
  • Stop Disasters Game: Een spel waar je zo goed mogelijk de kans op en gevolgen van overstromingen kleiner moet maken. Neem goede maatregelen en doe het snel, voor de overstroming je gebied teistert! Kies het scenario “Flood”, na het opstarten van het spel. Dit spel is in het Engels en vier andere Europese talen.
  • Tempest in Crescent City: Een actiespel over de orkaan Katrina. Ontwijk rondviegende voorwerpen en red mensen in gevaar. Dit spel is in het Engels.