Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Overstromingsrisico in Europa 1

Vergelijking van regio's
Vergelijking van regio's op frequentie van overstromingen,
aantal getroffenen en economische schade.
Source: CRED

Overstromingen zijn een natuurlijk gevaar waarmee veel landen te maken hebben. Het Darthmouth Flood Observatory (DFO) houdt van alle overstromingen op de wereld bij wat er gebeurt, hoeveel mensen erbij betrokken zijn en wat de gevolgen van de overstromingen zijn. Als je op de wereldkaart van overstromingen kijkt, zie je dat overstromingen overal kunnen voorkomen. De cijfers van het DFO laten zien overstromingen in ontwikkelingslanden vaak erg veel slachtoffers eisen en in verhouding weinig schade veroorzaken. In Europa en de Verenigde Staten daarentegen veroorzaken overstromingen enorme economische schade tegenover relatief weinig slachtoffers.

Dit kun je ook zien in het diagram dat hiernaast staat. Het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (in Leuven) heeft dit overzicht gemaakt op basis van cijfers uit de periode 1997 tot 2006. Overigens is 10 jaar een vrij korte periode, maar de trend komt overeen met de cijfers van het DFO van de laatste 30 jaar.

De eerste kolom geeft de spreiding van het aantal overstromingen over de wereld weer. De tweede kolom toont hoe de dodelijke slachtoffers vereeld zijn over de verschillende regio's en de derde het aantal getroffen mensen. De vierde kolom tenslotte toont de verdeling van de economische schade. Je kunt hier zien dat in deze 10 jaar de meeste slachtoffers van overstromingen in Azië woonden. Eeen groot deel van die slachtoffers zijn het gevolg van de tsunami op Tweede Kerstdag in 2004: 160.000 mensen verloren het leven in verschillende landen in Azië. Vijf miljoen mensen werden getroffen door deze overstroming. (DFO) Europa is (gelukkig) nauwelijks te zien in de middelste kolommen, maar er heeft wel een groot aantal overstromingen plaatsgevonden en de schade was relatief groot.

Reported flood frequency.
Overstromingsfrequentie.
Source: UNEP/GRID-Geneva

De kaart aan de linkerkant toont de gebieden in Europa waar overstromingen hebben plaatsgevonden tussen 1980 en 2000. Hoe blauwer hoe vaker het gebied is overstroomd. In kustgebieden kunnen overstromingen uit zee voorkomen. Flash floods komen voor in gebieden met steile hellingen. De grote rivieren zoals de Rijn, de Donau of de Elbe kunnen grote gebieden langere tijd onder water laten komen.(Bron: UNEP: http://www.grid.unep.ch/product/publication/freshwater_europe/resources.php)

Deze plaatjes van het DFO laten voor de jaren 1985 tot 2007 jaar voor jaar zien waar overstromingen plaats hebben gevonden. Een rood vlak betekent dat een overstroming in dat gebied plaatsvond. Dat wil niet zeggen dat het totale gebied onder water stond. Zo kun je zien dat de regionale spreiding en de omvang van de overstroomde gebieden ieder jaar anders is.

Verder