Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Evacuatie van New Orleans

Overstroming in New Orleans.
Overstroming in New Orleans.
Bron: US Coast Guard, Wikipedia Commons

De evacuatie van de stad begon twee dagen van te voren op vrijwillige basis. Een dag van te voren maakte de burgemeester de evacuatie verplicht. Er was voldoende tijd om iedereen te evacueren, maar niet iedereen wilde de stad verlaten. Bijvoorbeeld omdat ze verwachtten dat het wel mee zou vallen. De baan die een orkaan volgt is onzeker. De mensen in Louisiana weten dat, want het komt vaker voor dat een orkaan in de buurt komt.

Overstroming in New Orleans.
Overstroming in New Orleans.
Bron: US Coast Guard, Wikipedia Commons

Het was de bedoeling dat iedereen de stad zou verlaten. Toen duidelijk werd dat een deel van de mensen dat niet deed, zijn een aantal noodopvangplaatsen in de stad opengesteld. Deze boden bescherming, maar waren niet voorzien van voedsel- en watervoorraden, noodstroom of medicijnen. Eén hiervan was de Superdome (een stadion), waar uiteindelijk 35.000 mensen werden opgevangen. De mensen moesten zelf de nodige spullen meenemen, alsof ze een paar dagen gingen kamperen. Na een paar dagen werd de situatie onhoudbaar: te warm (tot wel meer dan 40˚C), toiletten konden het niet aan, eten en drinken was op. Op 3 september begon de evacuatie van de noodopvangplaatsen.

Toen de orkaan voorbij was, bleek de stad voor een groot deel verwoest door de regen, de wind en de overstromingen. Mensen die in hun huizen waren achtergebleven hadden geen stroom, geen kraanwater, de telefoons werkten niet. De winkels waren ondergelopen of gesloten, geldautomaten buiten werking. De wegen waren in een groot deel van de stad ondergelopen. De politie kon niet op alle plekken tegelijk zijn, waardoor plunderingen en diefstallen konden plaatsvinden. De hulpverleningsdiensten gingen met een bootje de ondergelopen wijken in en haalden mensen uit hun huis of brachten hulpgoederen.

Nadat de gaten in de dijken gedicht waren, duurde het tot 11 oktober voordat het water weer uit de stad was gepompt. Terugkeer van alle inwoners was langere tijd niet mogelijk. Eerst moest het puin worden geruimd en moesten voorzieningen zoals elektriciteit, water en riolering worden hersteld. Twee jaar na Katrina is ongeveer 65% van de bewoners teruggekeerd naar de stad. De wederopbouw is nog lang niet afgerond.

Terug
Verder