Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Klimaatverandering

De vier klimaatmodellen van het KNMI.
De vier klimaatmodellen van het KNMI.
Bron: KNMI

In Zuid-Spanje verwacht je mooi weer in de zomer. In de Alpen verwacht je sneeuw in de winter. Toch kun je verregend terugkomen van je vakantie in Zuid-Spanje of kan je skivakantie bedorven zijn door te weinig sneeuw. Over het weer kun je lang van te voren niets zeggen, maar over het klimaat wel. Het klimaat zegt iets over de gemiddelde weersomstandigheden gezien over vele jaren. Meestal is in het de zomer in Zuid-Spanje warm en droog en in de Alpen ligt in de meeste jaren in de winter sneeuw.

Het klimaat lijkt een vast gegeven, maar er zijn altijd veranderingen geweest. Eerdere klimaatveranderingen werden veroorzaakt door bijvoorbeeld heel langzame veranderingen in de stand van de aarde ten opzichte van de zon of op een wat kortere tijdschaal door vulkaanuitbarstingen. De huidige klimaatverandering wordt veroorzaakt door het versterkte broeikaseffect. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk voor een deel veroorzaakt doordat de mens te veel broeikasgassen zoals CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer brengt.

Er zijn verschillende klimaatmodellen die je kunt gebruiken om een klimaat door te rekenen. In alle klimaatmodellen zitten echter onzekerheden. Daarom worden de uitkomsten van verschillende modellen vergeleken en wordt er niet één uitkomst gegeven, maar een overzicht van de meest waarschijnlijke uitkomsten.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft het onderzoek naar klimaatverandering dat door duizenden wetenschappers over de hele wereld wordt gedaan bij elkaar geanalyseerd. Op basis van een proces van vergelijking van resultaten en veel discussie is een totaalbeeld van de verwachte klimaatverandering to stand gekomen. De website van het IPCC biedt veel informatie over klimaatverandering.

Het KNMI heeft voor Nederland vier klimaatscenario’s gemaakt. Alle vier de scenario’s zijn aannemelijk, maar het KNMI geeft niet aan welk scenario het meest waarschijnlijk is. De verschillen in de scenario’s hangen af van de mate van temperatuurstijging waarmee gerekend wordt en wel of geen verandering in de heersende windrichting.

Op de site van het KNMI kun je hierover nog veel meer lezen.

Verder