Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Overstromingsgevaar in Nederland

Nederland onder zeeniveau.
Nederland onder zeeniveau.
Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland

Nederland ligt voor een aardig deel onder zeeniveau. Kijk maar naar het kaartje rechts. Het blauwe gedeelte ligt onder zeeniveau, ook ligt een deel van Nederland onder het waterniveau van grote rivieren. Toch stroomt Nederland niet onder. Ook niet als het springvloed is. Dit komt doordat Nederland beschermd is door duinen en dijken. Deze beschermingsmiddelen noemen we waterkeringen.

In Nederland is in de wet vastgelegd welke veiligheidsnorm voor welk gebied geldt. De delen van Nederland die gevaar lopen op overstromingen, zijn verdeeld in 53 dijkringen. Voor iedere ring is na de watersnoodramp in 1953 de veiligheidsnorm bepaald.

Kaart met veiligheidsnorm per dijkring.
Kaart met veiligheidsnorm per dijkring.
Bron: Rijkswaterstaat

Ieder stukje van de ring moet voldoen aan deze norm en iedere vijf jaar worden de waterkeringen getoetst aan de norm.

Langs de grote rivieren liggen dijken om het water in het rivierbed te houden en soms zijn er uiterwaarden om bij hoge rivierafvoeren het water tijdelijk in te bergen.

Typisch voor delen van Nederland (maar ook aanwezig in andere landen zoals België en Engeland) zijn polders. Polders liggen lager dan de omringende waterlopen. Kades zorgen ervoor dat het water de polder niet inloopt. Als het regent en het waterniveau in de sloten binnen de polder wordt te hoog, dan wordt het water naar de omringende watergang (ringvaart, kanaal) gepompt. Omhoog, de polder uit. Vanuit de vaart of het kanaal wordt het water naar de rivier of de zee gepompt.

Hoe hoog of laag woon jij ten opzichte van zeeniveau? (http://www.ahn.nl/kaart) Welke veiligheidsnorm geldt er voor jouw provincie of streek? Vergelijk dat eens met een ander gebied.