Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Wat is het risico op overstromingen?

Risico situaties.
Risico situaties.
Bron: DWW, Rijkswaterstaat

Er zijn verschillende soorten overstromingen. Alle overstromingen beginnen echter met een gevaar. Een hevige storm is bijvoorbeeld een gevaar. De storm stuwt de zee omhoog en veroorzaakt hoge golven die tegen de kust slaan. Een gevaar leidt niet altijd tot een ramp. Als het land hoog genoeg ligt of bijvoorbeeld goed beschermd is door duinen of dijken dan leidt de storm niet tot een overstroming. Als het zeewater over de kustbescherming heenslaat of door die bescherming heen breekt, dan zal het achterliggende land overstromen.

Het risico van een overstroming hangt af van de kans dat een overstroming plaatsvindt en de gevolgen die de overstroming heeft. De gevolgen kunnen bijvoorbeeld slachtoffers zijn en schade aan huizen, bedrijven en natuur.

Als de kans dat een overstroming plaatsvindt groot is, er zijn veel slachtoffers en er is veel schade dan spreek je van een “groot” risico. Als de kans op een overstroming klein is en de gevolgen zijn ook klein dan is het risico “klein”. Deze situaties zijn duidelijk. Kijk maar op de tekening hiernaast.

De andere twee situaties zijn minder duidelijk. Wat vind je erger? Vaak overstromingen met weinig gevolgen óf zeer zelden overstromingen, maar dan met zeer ernstige gevolgen? Je kunt risico via allerlei methodes in een getal uitdrukken, maar altijd blijft de vraag welk risico accepteren we met zijn allen en welk risico niet.

In welk van deze vier categorieën zou jij het risico op overstromingen voor jouw provincie indelen? Waarom? Ga uit van ernstigste soort overstroming. Neem voor de kans de veiligheidsnorm en beargumenteer je inschatting van de gevolgen. Gebruik een hoogtekaart, een kaart met grondgebruik en een kaart met bevolkingsdichtheid.

Verder
Meer hierover...