Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Maatregelen om overstromingsrisico te verkleinen 1

Oosterscheldekering.
Oosterscheldekering.
Schapen rond een dijk.
Schapen rond een dijk.

Om het risico van overstromingen kleiner te maken, kun je maatregelen nemen die de kans dat een overstroming plaatsvindt kleiner maken, maar ook maatregelen die de gevolgen verkleinen, óf natuurlijk een combinatie van beide.

Kans kleiner maken

Om de kans op een overstroming kleiner te maken kun je bijvoorbeeld de duinen aan zee of de dijk langs de rivier of de zee verhogen. Een hogere dijk moet aan de voet breder zijn. Een dijk kost dus geld en ruimte.

Je kunt voor de rivier ook een nevengeul maken. Dat betekent dat de rivier extra ruimte krijgt om water door af te voeren als er veel water door de rivier stroomt. Door een deel van het water door de nevengeul te laten stromen blijft de waterhoogte in de rivier beperkt. Deze maatregel kost ook geld en ruimte. Je moet de verschillende mogelijkheden vergelijken op onder andere: effect, kosten en ruimtebeslag, en dan besluiten welke mogelijkheid de beste is. Voor meer maatregelen bij rivieren zie http://www.gisactief.nl/beheerzelf.htm.

Een andere mogelijkheid is het gebruiken van een waarschuwingssysteem waardoor op tijd een stormvloedkering kan sluiten of bijvoorbeeld zandzakken op de dijken kunnen worden geplaatst. Ook daarmee maak je de kans dat een overstroming plaatsvindt kleiner.

Je kunt ook de waterhuishouding in een gebied zó inrichten dat het reageert op veranderingen van het waterpeil, zonder dat droogteproblemen of overstromingen optreden. Bijvoorbeeld door waterbergingen aan te leggen waarin het peil kan stijgen en dalen.

Kijk voor maatregelen die de kans op een overstroming verkleinen bijvoorbeeld eens naar de Deltawerken of de Ruimte voor de Rivier maatregelen of de maatregelen voor de negen zwakke schakels voor de kust.

Terug
Verder