Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Overstromingstypes

Een overstroming is een verschijnsel dat in veel landen van Europa, en in de rest van de wereld, kan voorkomen. Je hebt vast wel eens een overstroming in het nieuws gezien.

Overstromingen zorgen voor veel ellende. Mensen kunnen verdrinken. Het dagelijks leven wordt volledig verstoord. De wegen lopen onder, de stroom valt uit, net als de drinkwatervoorziening. De winkels zijn dicht omdat ze vol water staan of omdat ze geen voorraden meer aangeleverd kunnen krijgen. De pinautomaten zijn buiten werking en de dokter kan alleen nog langskomen in een bootje.

Nu is de ene overstroming de andere niet. Je kunt je voorstellen dat in een prachtig gebied zoals de Biesbosch een overstroming een heel ander soort schade veroorzaakt dan in Rotterdam. Meer over gevolgen van overstromingen en maatregelen tegen overstromingen, vind je in het blok overstromingsrisico. In dit blok wordt ingegaan op de karakteristieken van verschillende typen overstromingen en op een aantal aspecten van de hydrologie, die van belang zijn bij het begrijpen van overstromingen.

Om te beginnen een definitie: een overstroming is een situatie waarbij water het land tijdelijk bedekt op plaatsen waar dat normaal gesproken niet zo is. Het gaat om “tijdelijk” en “normaal niet”. In de uiterwaarden in Nederland is het normaal dat er in de winter water staat, maar dat noemen we geen overstroming. Het water dat het gebied overstroomt kan regenwater zijn, of water uit de zee, een rivier, een meer, een kanaal of uit het riool.

Overstromingen worden beschreven aan de hand van hun meest opvallende kenmerken, bijvoorbeeld de snelheid waarmee ze optreden, de bron van het water of de plaats waar de overstroming plaatsvindt. En soms lopen de typen een beetje door elkaar. Hieronder staat een lijst van typen overstromingen die beschreven worden op deze site.

Een goed begin voor dit deel is de virtuele tour. Weet je dat je ook zelf zo’n tour kunt maken?