Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

De watersnoodramp van 1953

De overstroming vanuit zee in 1953 is de meest recente grootschalige overstroming vanuit zee in Europa. De stormvloed overspoelde het zuidwesten van Nederland, de oostkust van Engeland, een deel van België en Duitsland. Meer dan 2100 mensen zijn omgekomen, waarvan meer dan 1.800 in Nederland.

Het gebeurde in de nacht van 30 januari op 1 februari 1953. Er woedde een noordwestelijke storm en het zou springvloed worden die nacht. Bij eb was het water als zo hoog als normaal bij vloed. De wind stuwde het water verder omhoog toen de vloed op kwam zetten. De zee bereikte een record hoogte van 4,5 meter boven NAP. De dijken braken op vele plekken langs de kust in Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en Noord-Brabant. De huizen in de buurt van de bressen werden vernietigd door de kracht van het water. Inlands gelegen dijken braken vervolgens ook door, waardoor grote gebieden onder water kwamen te staan.

Over Nederland en de ramp van 1953 is veel informatie op het internet te vinden. Hier vind je een aantal verwijzingen.

De overstroming in 1953.
De overstroming in 1953.
Bron: Environment Agency

De oostkust van Engeland werd ook flink getroffen door de stormvloed. Volgens het Britse “Environment Agency” zijn er in Engeland ongeveer 300 mensen omgekomen, 40.000 mensen geëvacueerd en 24.00 huizen verwoest. Het kaartje hiernaast van het Environment Agency toont de hoogte van het zeeniveau boven de normale vloedhoogte.

In België braken ook enkele dijken door. Het gebied rond Oostende en Antwerpen overstroomde en bijna 40 mensen kwamen om.

Na deze overstroming werden beschermingsmaatregelen genomen. In Engeland werd bijvoorbeeld de Thames barrier, die in de virtuele tour te zien is, gebouwd. In Nederland is snel gestart met de Deltawerken, een systeem van dijken en stormvloedkeringen die de laag gelegen gebieden tegen een dergelijke vloed beschermen.

Deze clip van schooltv toont de storm en de verwoesting bij de watersnoodramp.

Voor meer informatie over de watersnoodramp in Engeland, zie hier.

Voor foto’s van Oostende na de overstromingen van 1953, zie hier.