Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Downloads
English Nederlands

Informatie

Over deze onderwerpen kun je op deze site informatie vinden:

  • Nederland: Overstromingen in Nederland.
  • Europa: Overstromingen in Europa.
  • Klimaatverandering: Het veranderende klimaat en het effect daarvan op overstromingen.
  • Katrina: De orkaan Katrina en de gevolgen voor Louisiana en New Orleans in het bijzonder.
  • Overstromingsrisicomanagement: Informatie over de kans op, de gevolgen van en de maatregelen tegen overstromingen.
  • Overstromingstypes: Informatie over verschillende types overstromingen en de fysieke processen die daarbij horen (intensiteit van regenval, snelheid van het stromende water, enzovoorts.)