Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
       
   
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
Meningsvorming
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Lessen
Downloads
English Nederlands
Docent

Lesthema overstromingstypen en hydrologie

Dit lesthema gaat in op de beschrijving van overstromingen en op de hydrologische processen die erachter zitten. Het meest logische startpunt is de virtuele tour. Daarna zijn de informatiekopjes overstromingstypen en hydrologie goed om te bestuderen. Die kennis kan vervolgens worden getest en toegepast in de opdrachten en de quizzen. Tenslotte kan het geheel toegepast worden op de eigen situatie door bijvoorbeeld de eigen situatie weer te geven in een virtuele tour.

Dit materiaal is geschikt voor aardrijkskundelessen.

Het lesmateriaal bestaat uit: