Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
       
   
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
Meningsvorming
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Lessen
Downloads
English Nederlands
Docent

Lesthema meningsvorming en debat over overstromingsrisico’s.

Dit blok kan worden gebruikt bij aardrijkskunde of maatschappijleer, maar ook bij bijvoorbeeld Nederlands.

Ieder onderdeel duurt 1 lesuur van 45 minuten. Ieder lesonderdeel bevat een lesopzet voor de docent.

Dit blok bestaat uit:

  • Introductieles: een inleiding op het thema in de vorm van een power point presentatie. Onder de dia's staan suggesties voor de docent. De presentatie gaat over overstromingsrisico’s in Nederland en wie daarvoor verantwoordelijk is.
  • Rollenspel of bordspel: Het rollenspel gaat over het evacuatieplan van een kleine plaats en wordt gespeeld met de hele klas. Het bordspel is voor groepjes leerlingen. Beide geven aanleiding tot het praten over evacueren en wat daar allemaal bij komt kijken.
  • Debat/discussie: In de lesopzet worden een aantal thema’s voor discussie gegeven, met een lijst vragen die u daarbij zou kunnen stellen. Een thema is bijvoorbeeld het recht op veiligheid. Hoe ver gaat dat eigenlijk?
  • Schrijfopdracht: Deze opdracht is een schrijfopdracht die leerlingen ook thuis kunnen doen. De leerlingen moeten zich hun eigen situatie bij een mogelijke evacuatie voorstellen. Het is niet de bedoeling dat ze zich zorgen gaan maken(de kans is zeer klein), maar het is wel de bedoeling dat ze zich meer bewust worden wat een evacuatie betekent. Ook bij andere (dreigende) rampen kan het nodig zijn dat je evacueert en zit je met de vraag: waar zitten mijn familieleden op dit moment eigenlijk en waar vinden we elkaar weer?

U kunt deze opzet volgen, maar u kunt natuurlijk ook combinaties maken met bijvoorbeeld andere delen van de website of de lesmethode die u gebruikt.

U kunt de lessen gezamelijk hier downloaden.