Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
       
   
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
Meningsvorming
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Lessen
Downloads
English Nederlands
Docent

Spellen

Dit zijn de spellen die studenten kunnen spelen.

Deze site

  • Bordspel evacuatie: Een bordspel waarin je een dorp zo goed mogelijk evacueert. Het wordt gespeeld in groepen van vier spelers, drie burgemeesters en een verkeersleider. De leerlingen krijgen zo inzicht in de complexiteit van een evacuatie. Het spel is een versimpeling, maar biedt een startpunt voor discussie en verdieping.
  • Rollenspel evacuatie: Een rollenspel waarin je discussiëert over het evacuatieplan van een kleine plaats. Het is een spel voor de hele klas. Een deel van de leerlingen speelt de betrokken overheden, de rest speelt de inwoners. De leerlingen krijgen al spelend inzicht in de verschillende aspecten van een evacuatie en de rol van de betrokken overheden. Er is een uitgebreide handleiding voor de docent.
  • FLORIMA: Een bordspel over overstromingsrisicomanagement. Dit spel wordt gespeeld in groepen van vier personen. Zij beheren samen een gebied. Samen moeten ze ervoor zorgen dat het aantal slachtoffers wordt beperkt, maar ieder heeft ook zijn eigen belang. De docent is spelleider en roept iedere ronde de waterstanden om.

Alle drie de spellen kosten zo'n 30 minuten om te spelen en 10 minuten om uit te leggen.

Andere sites (links)

  • FloodSim: Een spel waar je het Verenigd Koninkrijk 3 jaar lang mag besturen op het gebied van overstromingen. Je beheert het budget en neemt de beslissingen. Dit spel is in het Engels.
  • Stop Disasters Game: Een spel waar je zo goed mogelijk met overstromingen om moet gaan. Kies het scenario “Flood”. In het spel moet je maatregelen nemen die de kans op overstromingen verkleinen en/of maatregelen die de gevolgen verkleinen. De maatregelen varieren van dijken het opstellen van rampenplannen en alles ertussenin. Uiteindelijk krijg je een beoordeling over je vaardigheden op het gebied van flood risk management. Echt een leuk spel op een behoorlijk inhoudelijk niveau dat een breoep dat op cognitieve vaardigheden. Dit spel is in het Engels.
  • Tempest in Crescent City: Een spel over de orkaan Katrina. In het spel moet de hoofdpersoon rondvliegende objecten ontwijken en uiteindelijk mensen gaan redden. Het is een actiespel waarbij de persoonlijke ervaring centraal staat. Dit spel is in het Engels.