Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
       
   
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
Meningsvorming
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Lessen
Downloads
English Nederlands
Docent

Toelichting op klimaatverandering

De klimaatpagina's passen in het lesthema "Overstromingsrisico's en risicobeheer". Ze geven informatie over de verwachte klimaatveranderingen op basis van de rapporten van het IPCC en het KNMI. Er wordt ingezoomd op de effecten die verband hebben met overstromingsrisico. Vervolgens wordt ingegaan op het rapport van de Tweede Deltacommissie, waarin maatregelen worden geadviseerd om in de toekomst Nederland veilig en leefbaar te houden. De tekst op de site is bedoeld als toelichting bij het advies. Voor de inhoud van het rapport zelf wordt verwezen naar de samenvatting van het advies of de film bij het advies.

Bij de opdrachten staan twee werkbladen over het advies van de Tweede Deltacommissie.

Begin