Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
       
   
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
Meningsvorming
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Lessen
Downloads
English Nederlands
Docent

Toelichting op overstromingsgevaar in Nederland

De pagina's over Nederland gaan in het overstromingsrisico in Nederland, de verschillende types overstromingen en maatregelen daartegen. Ze passen in het lesthema "overstromingsrisico en risicobeheer".

Typerend voor Nederland is het streven de kans op een overstroming zeer klein te maken. In landen als Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Japan wordt de kans ook wel beperkt, maar lang niet zo ver als bij ons. Deze landen kiezen ervoor om de gevolgen te beperken en/ of benadrukken de eigen verantwoordelijkheid van inwoners bij het omgaan met overstromingsrisico's. Nederland kiest voor de strategie van het minimaliseren van de kans op overstromingen onder andere omdat het percentage van het grondgebied dat kans heeft op overstromingen relatief groot is. Er is weinig ruimte om elders te gaan wonen en werken. Verder zouden de kosten van het grootschalig verplaatsen van functies gigantisch zijn.

Begin