Nederland
Europa
Klimaatverandering
Katrina
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
 
       
       
   
Quizzen
Spellen
Opdrachten
Virtuele tour
 
       
       
   
Overstromingsrisico
Overstromingstypes
Meningsvorming
 
       
FLOODsite Logo
Informatie
Activiteiten
Lessen
Downloads
English Nederlands
Docent

Toelichting op overstromingsrisicomanagement

Deze pagina's gaan in op het begrip overstromingsrisicomanagement: dat wil zeggen op overstromingskansen en de gevolgen van overstromingen. En verder op de maatregelen die genomen kunnen worden. Het woord is nogal lang vandaar dat op de site gesproken wordt over overstromingsrisico en risicobeheer.

Dit blok kan heel goed als zelfstudiemateriaal gebruikt worden bij het lesthema overstromingsrisico en risicobeheer.

Begin